Pyrotechnika a ohňostroje

najširšia ponuka pyrotechnických výrobkov vysokej kvality vo výhodných cenách

Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:

a) zábavná pyrotechnika:

  • kategória F1 - prístupné pre osoby staršie ako 15 rokov
  • kategória F2 - prístupné pre osoby staršie ako 18 rokov
  • kategória F3 - prístupné pre osoby staršie ako 21 rokov
  • kategória F4 - prístupné výhradne pre odborne spôsobilé osoby

b) scénická pyrotechnika:

  • kategória T1 - prístupné pre osoby staršie ako 18 rokov
  • kategória T2 - prístupné výhradne pre odborne spôsobilé osoby

c) iné pyrotechnické výrobky:

  • kategória P1 - prístupné pre osoby staršie ako 18 rokov
  • kategória P2 - prístupné výhradne pre odborne spôsobilé osoby