Spoločnosť PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Georadarové prieskumy

Georadar alebo GPR (Ground penetrating radar) je univerzálne geofyzikálne zariadenie, ktorým možno nedeštruktívne skúmať a monitorovať podpovrchové objekty a prostredie, kde sa hľadajú porušenia, poklesy a zmeny, ktoré spôsobujú na povrchu deformácie a poškodenia ciest, inžinierskych sietí, základov stavieb a podobne. V oblasti životného prostredia je georadar využívaný pri prieskume rôznych druhov skládok, kontaminácie podložia, overovania zásob podzemnej vody alebo pri prospekcii nerastných surovín. Veľmi často sa georadar využíva pri vyhľadávaní a mapovaní archeologických objektov. Jeho univerzálnosť nachádza uplatnenie aj pri inšpekcii a kontrole betónových konštrukcií, pri štrukturálnych skenoch stien budov alebo pri materiálových analýzach.

Princíp merania georadarom je založený na vysielaní a prijímaní vysokofrekvenčných elektromagnetických vĺn na rôznych vlnových frekvenciách. Diferencia podložia a jeho horninová nehomogenita vrátane objektov prítomných v podloží spôsobujú, že vysielané EM vlny sa odrážajú od týchto nehomogenít s rôznou časovou odozvou, ktorá nám potom umožňuje vidieť rôzne rozdielnosti a anomálie podľa charakteru prieskumu. Pre požadovaný hĺbkový dosah sa volia antény s rôznymi frekvenciami. Merania sa vyhodnocujú on-line na monitore (diagnostika ciest a produktovodov), alebo sa zapisujú na disk pre 2D a 3D postprocesingové analýzy a interpretácie.

Fotogaléria

Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
Georadary
1 2 3 [>]

Videogaléria

Georadary - videa
Georadary - videa