Pyrotechnika a ohňostroje

najširšia ponuka pyrotechnických výrobkov vysokej kvality vo výhodných cenách

Vážený zákazníci, produkty zábavnej pyotechniky kategórie F2 a F3 sú k dispozícii na tejto stránke k nahliadnutiu, nakoľko predaj zábavnej pyrotechniky cez eshop zo zákona nie je možný.

Všetky naše prodkty kategórie F1, F2, a F3 Vám radi predáme v našej kamennej prevádzke PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s.r.o, ktorú máme otvorenú CELOROČNE.

Nákup týchto výrobkov od 1.januára do 30.novembra je možný len so súhlasom obce na základe písomnej žiadosti najneskôr 10 dní pred plánovaným použitím. Príslušný Obecný úrad následne rozhodne o povolení alebo nepovolení použitia týchto výrobkov (náš Tip: použitie zábavnej pyrotechniky - ohňostroja plánujte do 22:00 hod. vzhľadom na rušenie nočného kľudu, ktorý môže byť dôvodom neschválenia Vašej žiadosti na príslušnom Obecnom úrade).

Voľný predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 je možný len v období od 1.12. do 31.12. a predaj petárd a pyrotechniky kategórie F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk, je možný len od 28.12. do 31.12. Voľné použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3  je možné len počas Silvestra od 31.12 – 1.1. (2 dni).


Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:

a) zábavná pyrotechnika:

  • kategória F1 - prístupné pre osoby staršie ako 15 rokov
  • kategória F2 - prístupné pre osoby staršie ako 18 rokov
  • kategória F3 - prístupné pre osoby staršie ako 21 rokov
  • kategória F4 - prístupné výhradne pre odborne spôsobilé osoby

b) scénická pyrotechnika:

  • kategória T1 - prístupné pre osoby staršie ako 18 rokov
  • kategória T2 - prístupné výhradne pre odborne spôsobilé osoby

c) iné pyrotechnické výrobky:

  • kategória P1 - prístupné pre osoby staršie ako 18 rokov
  • kategória P2 - prístupné výhradne pre odborne spôsobilé osoby