Guľové bomby

Guľové bomby sú pyrotechnické výrobky, ktoré sa pred zapálením vkladajú na dno upevneného valcového mažiara. Každá guľa sa vkladá do mažiara samostatne. Po zapálení je potrebné odstúpiť do bezpečnej vzdialenosti. Guľová bomba vyletí hore a na oblohe vytvorí jedinečný farebný efekt veľkého priemeru.