Kompaktné ohňostroje

HOT BOMB profi 200 SH

Popis:

Zložený 200 ranový ohňostroj

EFEKT: praskajúce míny do červených, zelených a žltých svetličiek, brokátové chvosty do brokátových koruniek s červenými, zelenými a modrými hviezdičkami, brokátové míny do brokátových koruniek a strieborných pálm, strieborné míny do červených a zelených chvostov, do strieborných paliem s červenými, zelenými a striebornými svetličkami, farebné chvosty s brokátovou mínou do červených, zelených, zlatých, modrých a strieborných pálm, praskajúce červené a zelené chvosty do strieborno-červených, fialovo-zelených a červeno-modrých svetličiek, červené a zelené chvosty so striebornou mínou, do červených, zelených, zlatých, modrých a strieborných pálm s praskaním, červené a zelené praskajúce chvosty do strieborných, zelených a červených svetličiek.

Dĺžka tefektu: cca 105 sec.

NEC: 3600 g.

Výška efektu: cca 50 m

Kategória F3

Predaj od 21 rokov


Zoznam produktov

Kompaktný ohňostroj alebo kompakt je malý ohňostroj v kompaktnom celku. Kompakty sú najobľúbenejším a najpredávanejším pyrotechnickým výrobkom vzhľadom na svoju jednoduchú manipuláciu - kompakt jednoducho položíte na rovnú zem vo voľnom priestranstve, zapálite zápalnú šnúru, odstúpite do bezpečnej vzdialenosti a užívate si sled viacerých po sebe idúcich pestrofarebných efektov. Menšie a ľahšie kompakty odporúčame upevniť napr. medzi dva kamene, aby sa predišlo ich prípadnému prevráteniu.

Vážený zákazníci, produkty zábavnej pyotechniky kategórie F2 a F3 sú k dispozícii na tejto stránke k nahliadnutiu, nakoľko predaj zábavnej pyrotechniky cez eshop zo zákona nie je možný.

Všetky naše prodkty kategórie F1, F2, a F3 Vám radi predáme v našej kamennej prevádzke PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s.r.o, ktorú máme otvorenú CELOROČNE.

Nákup týchto výrobkov od 1.januára do 30.novembra je možný len so súhlasom obce na základe písomnej žiadosti najneskôr 10 dní pred plánovaným použitím. Príslušný Obecný úrad následne rozhodne o povolení alebo nepovolení použitia týchto výrobkov (náš Tip: použitie zábavnej pyrotechniky - ohňostroja plánujte do 22:00 hod. vzhľadom na rušenie nočného kľudu, ktorý môže byť dôvodom neschválenia Vašej žiadosti na príslušnom Obecnom úrade).

Voľný predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 je možný len v období od 1.12. do 31.12. a predaj petárd a pyrotechniky kategórie F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk, je možný len od 28.12. do 31.12. Voľné použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3  je možné len počas Silvestra od 31.12 – 1.1. (2 dni).